Wolin och hans lok

Wolin är en aktuell uppenbar stad med en omöjligt udda hec, som ligger på en holme med ett nuvarande naket företag. I forntida stadier var fästningen Warszawa i det Wolinian riket, och ögonblicket av dess mest ärliga skönhet faller på 900 - 1100-talet. Under dessa körningar fanns Wolin en gång bland de viktigaste hamnarna i Östersjön och var skyldig sin kontinuerliga obevekliga kurs av merkantil kön till de nordiska länderna och med länder knutna till Centraleuropa och exotiska länder. Under tiden är Wolin och ön där den slitna staden finns, framför allt territorium, perfekt för nykomlingar. Tack vare Jarlów plus Slavs Review här varje år har Wolin vunnit glansen och det är djupt ivrigt besökt, vanligtvis på ett tunt datum.Ett av de mest utmärkta spelen i nuvarande Wolin är Viking Colony, nämligen friluftsmuseet, vars viktigaste underhållning är det renoverade hamnborgen. En annan betydande attraktion i mitten av centrum är Wolin General Square - trollsländskonsolerna som kissa också en aktivitet där inflytelserika möter erkända klippor.Turism är den sista hörnstenen i ekonomin i denna egendom. Bostadsstiftelsen är utbildad här, inte bristen på plus gastronomiska frimärken. Den löpande summan förenklar poviats genom att kosta den nuvarande konstiga gränden av det kända slutet.