Systemair explosionssakra flaktar

EX-beteckningen är en speciell beteckning för explosionsskydd som behandlas för skyddsanordningar och metoder eller deras komponenter och är populär.

När det gäller viktiga oproportioner inom säkerhetsområdet i EU: s länder fattades ett beslut om att förena viktiga principer i vissa medlemsländer. Enhetliga lagar har möjliggjort ett mycket mer populärt och starkare godsflöde mellan EU-länderna. Detta är hur den så kallade Det nya lösningsdirektivet, som presenterade sig som en nyckellösning för att förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna.För potentiellt explosiva områden och enheter som är avsedda att läsas i dessa distrikt, bör två grundläggande ATEX-direktiv (från French Atmosphere Explosible nämnas:- Europaparlamentets och Europeiska rådets direktiv 94/9 / EU ATEX95 (av 23.03.1994 som en harmonisering av lagstiftningen i medlemsländerna beträffande anordningar, maskiner och skyddssystem avsedda för boken i potentiellt explosiva områden.- Direktiv 99/92 / EG ATEX137 (daterat 16.12.1999 som reglerar minsta önskemål i avdelningen för gästernas skydd och säkerhet på betydelser som en atmosfär med explosionsrisk kan komma att få.Alla EX-rätter ska vara perfekt märkta och genomgå en serie tester som planerar att eliminera eventuella fabriksdefekter. Europeiska unionens direktiv, som Our fick 2003, definierar och specificerar strikt reglerna för produktion och namngivning av sådana enheter.Du kan hitta mycket om Atex här.