Steg for steg kassaapparat

Varje företagare som har kassaapparater i sitt namn kämpar med långtgående problem, som rätter också kan skapa dagligen. Liksom all datautrustning är kassaapparater inte oberoende av defekter och bryts ibland ned. Inte någon företagare vet att när som helst posten överförs med ett kassaapparat, det bör innehålla en andra sådan enhet - bara i händelse av att denna grundläggande enhet misslyckas.

Mass ExtremeMass Extreme - Se hur lätt du kan imponera på andra atletiska silhuetter!

Brist på ett reservkonto för elzab vid ytterligare försäljning av varor eller assistans kan leda till att skattekontoret åläggs böter, eftersom detta förhindrar försäljningslistor från att bryta huvudapparaten. Dokumenten som förvaras i enlighet med kassaregistret bör innehålla kassasystemet. Den här texten innehåller inte bara alla reparationer på enheten, utan också information om kassaregistrering eller utbyte av tankar. I servicearbetet skulle den angivna posten vilja existera och det unika numret som tilldelades kassan av skattekontoret, företagsnamn och adress till de lokaler där kassaregistret används. Alla dessa meddelanden är nödvändiga vid en revision från skattekontoret. Eventuella järnvägar i kassaregistrets sinne, dessutom tillhör dess förändring uppgifterna för en specialiserad tjänst, som alla företagare som använder kassaregister bör uppgå till ett tecknat avtal. Vad som är viktigt - du bör informera skattekontoret om varje byte av kassatekniker. Försäljning med skattemässiga belopp bör ske kontinuerligt, så om kassaregistrets minne är fullt, måste du utbyta din åsikt mot nästa och komma ihåg att läsa minnet. Läsa det skattemässiga kassaminnet - även som en förändring, men endast av en behörig enhet. Dessutom måste arbetet också slutföras i närvaro av en anställd på skattekontoret. Ett lämpligt protokoll bygger på att läsa skattekassaminnet, varav en kopia skickas till skattekontoret och en annan till företagaren. Han måste hålla protokollet tillsammans med nya dokument kopplade till kassaapparaten - bristen på det kan leda till att byrån åläggs en påföljd.