Service av tankarens kassaregister

Kassaapparatens service behövs inte bara under utrustningsfel, utan också under obligatorisk kassörskontroll och vid den tidpunkt då vi startar och stänger verksamheten. Enligt lagen är den enda personen som i händelse av ett kassamyndighets misslyckande kan göra en förändring, en man i ett serviceföretag baserat på lämpliga tillstånd. Mycket ofta är att få rättigheter enligt följande:

behörigheter:- Tjänsteföretaget är till kassa säljaren med möjlighet att starta assistans och ratificera återförsäljaravtalet,- efter att ha samtyckt styr han varje par två personer för certifikatutbildning, vilket slutar med en tentamen. Under utbildningen serviceman får tillstånd för var och en av finans enheter vi tror på förmågan hos en tillverkare.- Efter ett utmärkt test får servicetekniker namn och identitetskort samt försegling för att applicera en tätning på skattemodulen. Däremot tillhandahåller en tjänst som införts av tillverkaren på listan över personer som är lämpliga för att skriva garanti och pozagwarancyjnych och nödvändiga tekniska kontroller, och även dess gjutna till IRS.

ranking av tabletter för muskelmassaDe bästa förberedelserna för att bygga muskelmassa

Övrigt:Rättigheterna tas i ett års tillstånd och det behandlar en permanent typ av kassaregister - slutkostnaden ger inte tjänaren ett jobb som är avsett att ta hand om alla skattesystem av en producent, och bara för att bli av med beslut i vissa modeller.Servicen är tvungen att förbättra sina kvalifikationer dagligen genom bidrag till produktmetoder, han bör också årligen skicka ett brev till tillverkaren om förlängning av giltighetsperioden.Kravet som registrerats i återförsäljaravtalet är att den person som underhåller lageret av reservdelar, samt kontroll- och mätverktyg och utrustning. Dessutom är tjänsten ansvarig för att förse kunder med förbrukningsmaterial som kommer från tillverkaren.En auktoriserad servicetekniker som inte utför kassaregistret i huvudsak till den lämpliga, har inte bra att utföra tjänsten behöver också ägna sig åt tillverkarens identitetskort. Servicen får endast använda kassaregister och endast om han är anställd hos företaget i samband med tillverkarens återförsäljaravtal.