Risk for explosion av trastoft

Apparater avsedda för arbete i explosionsfarliga områden bör uppfylla de högsta säkerhetsstandarderna. ATEX-direktivet från Europeiska unionen (från Explosibles of Atmosphes - definierar de väsentliga kraven som måste uppfyllas av alla produkter avsedda att komma i närheten av explosionsrisk.

Det finns många standarder i samband med den nuvarande principen som ger specifika krav på enskilda produkter. Och villkor som inte omfattas av antingen direktivet eller normerna kan vara föremål för interna bestämmelser som är viktiga i vissa medlemsländer. Regler kan inte alltid vara olika med information, och de kan inte heller höja förväntningarna. Eftersom ATEX-direktivet 94/9 / EG kräver CE-märkning. "ATEX" -produkten, som märktes med ex-symbolen, måste märkas av CE-märkningen av tillverkaren i förväg och genomgå ett förfarande för bedömning av samarbete med det valda anmälda organets aktiva deltagande.I början av 1900-talet, då kolgruvor inte fick mycket betydelse för användningen av lämpliga maskinoljor, inträffade många bränder och explosioner som skulle skylla på brännbara oljor och metan. Nödvändigt är uppfinningsföremålet, många oljearbetare och vattenoljor användes i många fall, vilket inte ökade metaneksploderingen. I den vidare aspekten av minutveckling användes ventilationsanordningar, larm och metanfilter. Den valda historiska modellen är en drink bland många bekräftelser som förknippas med höga värden, som är kopplade till material i början av hotet från början, är den grundläggande plikten för varje ägare och man. Nackdelen med detta mål orsakar både bilder i människor och material.ATEKS, enligt definitionen, är inte en europeisk uppfinning, utan en vektor av förändringar som måste eliminera hoten från deras utseende. Att adressera allmänt accepterade säkerhetsprinciper är en viktig princip för att behålla sig själv. Även om olyckor verkar vara sällsynta, men de viktiga orsakerna är alltid viljan att slutföra arbetet snabbt, inte att använda regler etc.Att följa ATEXs vilja och några av sina missbrukare är huvudkravet för produktions- och gruvindustrin och tjänster relaterade till explosionsfarliga zoner (i modern bränslefördelning etc. Kom ihåg! Använd inte bara rätt mängd material, men tänk på konsekvenserna av dina beslut!