Metan explosionszoner

Om en explosiv substans, en lämplig mängd syre eller en oxidationsmedel väljs på en viss plats och effektiv tändning kan man nämna en möjlig explosionsrisk.HRD-systemet är ett sätt som används för att undertrycka en explosion.

Hans gång är beroende av det sista, att han registrerar explosionsens initiala fas och undertrycker den. Eliminerar oönskat tryckuppbyggnad i den skyddade enheten.Denna metod tjänar säkerhet och eliminerar skada.Den presenterar provad och bra teknik, hög tillförlitlighet och snabbt systemsvar. Dess fördelar är dessutom att den är lämplig för utomhusbruk, det är normalt vid hantering och transport. Det har också den enkla och nära möjligheten att byta komponenter efter systemaktivering. Anpassning anpassas till kundens krav.Hdcylindern är en cylinder med explosionsskyddssystem. Det finns mycket exakt och utbredd metod för explosionssäkra system.Flaskan används också främst för hjälpmedel av apparater, tankar, kanaler och rör där damm, hybridblandningar och gaser är sammansatta, i vilken bransch som helst.Det finns också utmärkt explosionsskydd för anordningar som silor, filter, cykloner, blandare, torktumlare och granulatorer, där brandfarliga ämnen är närvarande i explosiva koncentrationer.Cylindrar i månadstanken med släckmedel stängd med hjälp av en säkerhetsplatta. Nedan är detonatorn monterad bakom skärspiralen. Den aktiveras med hjälp av styrenheten, och plattan skärs med en spiral i extremt liten tid.De utgör en blandning av pulver som efter sprutning för en given plats minskar trycket från explosionen genom att neutralisera den dammiga explosiva atmosfären.I framgången med farmaceutiska växter eller livsmedelsindustrin, där hygienkraven ökas, används hrc-cylindrar som använder ånga. De är gjorda med vatten som bärs över kokpunkten. När ventilen öppnas, är det en tryckfall och vattnet börjar koka och föremålet hålls omedelbart i ånga. Cylindrarna är också gjorda tillsammans med ATEX-direktivet.