Leverrengoringsdiet

Magnetfilter är ett helt nytt koncept inom flytande rengöring från delar. Men de är en standardlösning i framgången för oljor och kylvätskor. Magnetisk filtrering är huvudsakligen ekonomisk, effektiv och ekologisk.

https://neoproduct.eu/se/ecoslim-ett-effektivt-satt-for-en-tunn-figur-pa-kort-tid/

Magnetfilter är centrala för skyddet av industriella centralvärmeinstallationer och rent vatten. De är också avsedda för skydd av kyl- och värmeinstallationer och alla typer av enheter, vilka är data i de diskuterade installationerna. Magnetfilter skyddar först och främst mot kontaminering av fasta partiklar. Magnetfiltret tittar på den avgörande vikten för att förhindra eventuella skador på installationen och enheter som finns i den. De lider också i slutet av att öka effektiviteten hos installerade magnetiserare. Dessutom ger de möjlighet att minska kostnaderna för drift eller underhåll av utrustning och minska motståndet av vatten eller vätskeflöde i anläggningen.Det magnetiska filtret har många fördelar, och dessutom många applikationer. Med magnetiska filter kan du träffas vid vattenförsörjningsanläggningar (vattenförsörjningsanläggningar, i slutna installationer, med hjälp av givna apparater som levereras med användbart vatten (till exempel en tvättmaskin, i anläggningar med tvångsflöde.Att välja rätt magnetfilter bör i första hand fokusera på processparametrarna. Den avgörande faktorn här är naturen, typen av processvätska, mängden och värdet av föroreningar, och dessutom effektiviteten som vi avser att uppnå och den förväntade effektiviteten av filtrering.Vid magnetisk filtrering finns inget slutmaterial. Filterets arbetselement kan rengöras, och även de magnetiska filtren har låg flödesmotstånd. Vissa magnetiska filter kan fånga partiklar med en effekt under 1 mikron. Föroreningar från filtret avlägsnas i halvtorkad form, därför är förlusten av vätska mycket mindre. Magnetisk filtrering ger emellertid högre investeringskostnader. Över den totala kostnaden för magnetfiltret är signifikant högre än i framgången med standardmembranfilter. I princip är det den sista goda defekten i magnetfiltren, vilket snabbt elimineras tack vare en stor minskning av driftskostnaderna.