Lattnad for kop av ett kassa som avveckling 2015

Valet av kassaapparat vill vara väl genomtänkt. Så det råder ingen tvekan. Det rätt som det ger, som är föremål för noggrann analys vid köp av kassa, är en typ av kampanj. Det måste märka storleken på det produktsortiment som företaget har, antalet kunder som serveras dagligen och takten i deras service. Men inte bara är det också värt att överväga om det krävs att ansluta till kassarelektriska apparater som: streckkodsläsare eller vikt.

Låt oss ställa följande fråga, om vårt kassaregister förmodligen ska programmeras genom att ange vissa solida streckkoder, som är repeterbara och starka, dvs. integration med något lagerprogram önskas? Detta är relevant i det beroende av varandra om försäljningen berör ett ständigt utbud av tjänster eller produkter eller om dessa dynamiskt förbättrar problem. Skatteenheten & nbsp; för en liten företagare är alltid små kassaapparater. I gruppen fall är de tillräckligt stora. Beroende på typ kan sådana enheter användas ensamma, men samtidigt tillåter vissa modeller integration med elektriska enheter eller ett datorsystem. Om en ytterligare enhet är nödvändig, säger vi att du måste vara välbevandrad i att välja rätt modell, eftersom inte varje kassasystem med en station tillåter lösningar som sådana enheter.

En annan fråga som en liten företagare måste inse är om en bärbar kassa är användbar för honom eller om ett fristående kassa kan vara tillräckligt. Om kvittona utfärdas utanför det registrerade kontoret, leta efter bärbara kassaapparater som är friska och korrekt valda för transplantation från lägenhet till plats. Det är också värt att överväga företagets framtidsutsikter här, om till exempel en liten pizzeria under en tid kan planera att utöka räckvidden för sin egen roll till att inkludera kundtillträde. Sedan presenterade användningen av bärbara kassaapparater många effektivare och professionella lösningar.

Du måste också vara uppmärksam på utskriftsmekanismen. Eftersom vi inte planerar och vi inte behöver en mycket intensiv användartjänst kommer nålprocessen att vara fördelaktig. Den termiska mekanismen i regel är mysig och snabb, men också dyrare, varför den är oundviklig för medelstora företag.