Kassa i 2017

Det är allmänt känt i samhället att det borde läggas på samhället med uppifrån och ned. En av dem är genomförandet av register med hjälp av ett kassaregister. Denna bestämmelse gäller för alla rätt butiksägaren eller företag som uttrycker våra finansiella tjänster till människor och dess handel med enheterna, men det finns vissa delar av denna regel. Nämligen att utbetalning av pengar inte använda materialet som ett betalningsmedel, då kan vi förvänta oss att vi kommer att tas bort från tull inspelning.

Det finns också många olika möjligheter som gör det lättare för oss att få liten frihet från lagarna kring oss. Den första av dessa är den omsättning som vårt företag uppnår. Om varumärket inte ger tillräckligt med vinst, dras det ur rekordet vid ett visst tillfälle. Även om de inte får höra av reglerna i en viss funktion. Detta gör extraordinära förenklingar för investerare, men det finns några krokar. Tja, omställningsförfarandet, om skattebetalaren tjänar för en sådan lösning är faktiskt komplicerad.Andra former där en skattebetalare som äger ett företag inte ansöker om registrering av kassaregister förekommer i helt konstiga situationer. Den första kommer definitivt att vara början på försäljningen efter den första trettiode december, två tusen och fjorton. Självklart är nu det gamla förflutna, och då är det alla av oss. Därför, när du kan gissa, finns det en mycket liten lättnad.Om vi börjar sälja före nyårsafton förra året, och i det andra fortsätter vi att sälja för enskildas arbete, och förutom det enskilda tillfället kommer vi att bli rörda av mycket särskiljande typ av lättnad. Vi kommer att kunna sälja en bra produkt en gång för alla utan att registrera. Ett sådant privilegium är i motsats till vissa förväntningar troligen mycket praktiskt. Att hålla register över försäljningen är korrekt och för köpare som, baserat på bevis på kvitto från en skattespresentant, kan posttermisk xl & nbsp; kräva konsumenträttigheter i ett klagomål eller garantisituation.