Jordning av halogener

Uppgiften med elektrostatisk jordning är att minska risken för explosion av brandfarliga ämnen på grund av en elektrostatisk gnista. Det används ofta inom avdelningen för transport och bearbetning av brandfarliga gaser, pulver och vätskor.

Elektrostatisk jordning kan vara i en annan form. De lättaste och flera komplicerade modellerna är också gjorda av jordklingan från kabeln. De mer avancerade och tekniskt avancerade är utrustade med ett jordningsskyddssystem, tack vare vilket det är möjligt att dispensera eller transportera produkten, när marken har kopplats på en hälsosam sätt.

Elektrostatiska jordbanden används oftast vid lastning eller lossning av järnvägs- och tankfartyg, tankar, fat, så kallade big-väskor eller delar av processinstallationer.

Till följd av att tankar fylls eller tömmas med olika innehåll (t ex tankar med pulver, granuler, vätskor kan farliga elektrostatiska laddningar skapas. Källan till deras bildning är visserligen fortfarande blandning, pumpning eller sprutning av brandfarliga ämnen. Elektriska laddningar skapas genom att kontakta eller redovisa enskilda partiklar. Mängden elektrisk laddning beror på de elektrostatiska egenskaperna hos ytorna som kommer i kontakt med varandra. För att en lätt och plötslig anslutning med jordning eller ett oladdat problem ska lyckas, kan en kort strömpuls skapas, som kan identifieras i form av en gnista.Brist på kontroll över gnistutsläppet kan antända gas- och luftblandningen, vilket framgår av en explosion eller en farlig explosion. Elektrostatisk jordning eliminerar risken för explosion på grund av kontrollerad urladdning av elektrostatiska laddningar.