I krakows kazimierz

Fast Burn Extreme

Krakow är en bebyggelse full av ovärderliga reliker, på vars periferi du inte kan oroa dig för att vara imperial. Var ska jag hänvisa? Mot framträdanden är det inte bara Niemłode Village som är tänkt att underkastas den nyfikna slutet av peregrinationer. Överraskningsfloden tittar på departementet Kazimierz - en zon där landet har en kraftfull flock av harmoniska romersk-katolska kyrkor och minnes av Krakow-judar. Den som letar efter blygsamt boende, den nuvarande kommer att kunna samla körsträcka på promenader på de opretentiösa gatorna, lära känna synagogor och titta på den permanenta kyrkogården. Kazimierz förtrollar bara med känslomässiga panoptiker, tack vare vilket du kan komplettera din kännedom om avsnittet. Vid tidpunkten för krångel runt Kazimierz, besök Mila vägbanan, en cirkulär från den nya judiska graven, och på Brzuchata Street, den befintliga dispositionen av judiska Kazimierz. Skillnaden görs av den antika synagogen, som nu har ett religiöst museum för israelisk förfining. De geniala kojorna och synagogorna är imponerande, och tack vare detta, innan aura i landets samtida distrikt väcker alla. Kazimierz sa också extraordinära antikviteter bundna till kristna. Den gudomliga vaggan kyrkan rapporteras anmärkningsvärt här, det aktuella elementet i kalendern för dragningar efter det sista inslaget i Krakow är kyrkan på Skałka, ropade som arrangemanget av Grim Reaper. Hierark över Stanisław.