Finansiell kassa elzab

Varje skattebetalare som säljer varor till fysiska personer är ansvarig för registrering av omsättning med hjälp av kassa. Skapa det som gör att du kan tillämpa lämpliga bosättningar med skattekontor. Det gäller därför lagen & nbsp; lagen är också giltig.

Vad sägs om fel kassa register?

Det är värt att i sådana konfigurationer ordnas i så kallade reservkassa. Dess bortskaffande är inte ett lagligt krav, och det är i handeln med varje chef att tänka på en sådan lösning i förväg. Det möter perfekt i en ny typ av nödsituationer som vill reparera rätt utrustning. I texten anges i mervärdesskapsloven att om det inte går att göra en förteckning över omsättningen med hjälp av en kassakassa ska skattebetalaren sluta sälja. Reservkontoret kan spara den onödiga och oförutsägbara stilleståndet i praktiken. Det är värt att komma ihåg att lusten att dra ur reservkassan bör rapporteras till skattemyndigheten, informera om mötesfel och ge information om ersättningsenheten.

Tyvärr, som det nu har lagts till, är bristen på ett kassaregister, i det nuvarande reservbeloppet, kombinerat med behovet av att sluta sälja. Då kan du inte nå försäljningsavslutningen, och sådana åtgärder är olagliga och kan fokusera på konsekvenserna i kvaliteten på höga ekonomiska bördor. Återvänder inte om kvaliteten i vilken kunden kommer att be om rätt kvitto.

Därför är det nödvändigt att snarast möjligt informera reparationstjänsten hos kassaregisterna och skattemyndigheterna efter skatt, men också skattemyndigheterna om brottet i upprättandet av handelsregistreringar vid tidpunkten för reparation av enheten, exakt kunder med en paus i försäljningen.

Endast när det gäller en elektronisk auktion behöver entreprenören inte stoppa vår roll, men det tyder på att flera villkor måste uppfyllas. I de register som lagras måste man ange exakt vilka varor betalningen godkändes för. Betalningen är önskvärt att erhållas via Internet eller post. I denna form kommer säljaren - skattebetalare - att vara perfekt för att införa en momsfaktura.