Avsluta foretaget och kontraktet for telefonen

Vivese Senso Duo Oil

I händelse av att vi vill likvida ett företag eller stänga en filial, måste vi inte bara hantera frågor som huvudsakligen relaterar till verksamheten utan också till kassan. Det är inte tillåtet att förlora det, även om vi använder det som en spion som söker vår omsättning i värde och som kommer att ge all information till skatteverket när ett sådant problem uppstår.

Kassa och efterbehandling? Denna händelse ber att många entreprenörer. Omfattningen av skattebetalarens uppdrag är planerad i finansministerens lag av den 14/03/2013 i kassaregistret. För övrigt reglerar bestämmelserna hela kassans livscykel, även från det att den skapades hos producentens. De reglerar processen för leverans och service av ett sådant kassaregister. Och då måste vi undersöka förordning utföra daglig rapport finans- och tillfällig titel i 7 dagar från slutet av arbetet i kassan måste gälla för skattebyrån för att göra ett minne läsa kassaregister. Vi måste också sända ansökan till skattkontorets chef för att avregistrera registret från registret. Vid slutet av den enskilde, med hjälp av en servicetekniker, gör att läsa innehållet i kassaminnet genom att utföra en faktureringsrapport för all tid arbetar i kassan. Det borde ske i närvaro av en anställd hos skattekontoret. Förordningen ålägger oss att förbereda ett protokoll för att läsa innehållet i kassaregisterets minne.Som du kan gissa, har rapporterna på uppsättningen en jämförelse av vad som lästes från kassan med vad han gav i månads- eller kvartalsdeklarationer. För att förhindra en otrolig situation, kommer ett perfekt program att skriva ut rapporten för försäljningstiden, som du kommer att kombinera med din närmare momsdeklaration. Du kommer att kunna göra en korrigering om du har gjort ett misstag någonstans.Det är också värt att lägga till att när vi skapar en ansökan till chefen för kontoret om arbetet med att läsa det skattemässiga minnet, skickar vi informationen, dvs som skattebetalare hade de hjälp med skattemässigt belopp. Vi måste fortfarande fylla i deklarationen om användningen av kassakontot. Om beloppet har behandlats under mindre än tre år måste vi återbetala det belopp som de använde för att köpa kassan.Som du kan se är sluten av energi och kassa det samma stora företaget som du måste ta. Om arbetets slutförande och likvida likvidation av kassaregistret skedde i förvärrad tid än tre år - vi kommer att kräva att ge befrielse som de fått för skattebeloppet.