Avgasmembranpump

Membranpumpen är inget nytt än en traditionell positiv förskjutningspump, där ett gummi eller plastmembran som dras med en speciell spak är ett viktigt arbetsorgan. Membranpumpar drivs oftast av tryckluft eller vätska. Implementeringen av dessa anordningar börjar med tillförsel av tryckluft eller vätska med en drink från membranen. Alla membran är anslutna med en gemensam axel. Varje membran, genom att utföra pressmatningen, går automatiskt i en privat stil ett andra membran, som bara suger i mediet. Nästa cykel med membranpumpar tas över varje gång driftsriktningen vänds.

Vad används pumpen till?En membranpump är en mycket detaljerad och, viktigast av allt, en mycket fördelaktig pumplösning, som är speciellt avsedd för pumpning av många andra miljöer och densamma för både kemiskt aggressiva och även media med enorm täthet och rik viskositet. En modern pneumatisk membranpump kan skapa värme på grund av att den använder mycket kostnadseffektiva självprimningssidor.

SpartanolSpartanol Spartanol. Näringsämnen för massa

ansökanMembranpumpen har hittat starka applikationer främst vid vattenbehandling. Det är utmärkt för pumpning av flockningsmedel, kemikalier, sediment och fasta ämnen. Membranpumparna är tillförlitliga för klasserna saltsyra, järn och klorid, varför de har upptäckt så bra applikationer idag. Pumpar av denna art är ofta involverade i lack- och tryckindustrin. Nyligen har membranpumpen använts samtidigt i sanitära tillämpningar även inom maskinteknik.